tl_files/poster-kontakt.png

PULSYNAR Sp. z o. o.

ul. Czerwińskiego 6/112
40-123 Katowice

 

Biuro w Krakowie

ul. Saska 4/4 
30-720 Kraków

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336796, NIP 634-272-60-51, REGON 241314849. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Katowicach 92 1090 1809 0000 0001 1297 1059